Om forfatteren

Velkommen...
Da jeg kom til Norge fant jeg ingen hjelpebøker for
arabisktalende, det fantes bare noen hefter og skolebøker
(som "Ny i Norge"). Det var litt vanskelig å forstå norsk
med en gang. For eksempel er det i norsk språk tre
bestemte artikler, mens det i arabisk er kun en artikkel
(akkurat på samme måte som i engelsk språk). På arabisk
finnes kun en fortid for verb mens man i norsk språk har
flere. Det er ikke like lett å forstå slike forskjeller - man
kan prøve å bruke det man har lært, men vil ofte ha
problemer med å "føle" hva som er riktig.
De som har bakgrunn fra germanske eller latinske språk vil ikke få slike
vanskeligheter på samme måte som de som har annen
bakgrunn med for eksempel arabisk som språk.
Jeg begynte derfor å lage bøker som kan lære meg og
andre som har samme behov noe om dette. Jeg har
tidligere skrevet flere bøker på arabisk, men dette har
vært historiske bøker, ikke språk. Språkbøker var derfor
et helt nytt fagområde for meg.
For å lage en god lærebok i språk trenger man å studere
språket selv, men også kultur, samfunnsfag og samfunnshistorie
knyttet til språket og landet. I tillegg trenger man noe
erfaring fra det å skrive bøker. – Og så må man vente på
respons på boka si…..
Bøkene mine som er utgitt i Norge har fått bra respons.

 

Kareem S. Hamdi

Les mer om forfatteren