Arabisk historie

Araberne i historien før i slam

Dagens arabere tror at de er etterkommere
av en tidligere generasjon som er utdødd på
grunn av naturkatastrofer som tvang dem til
å flytte bort fra sitt område...

Arabia in Ancient History

Nyheter fra arabiske land