PROFETENES HISTORIER En introduksjon om de kjente og de ukjente profetene

NOK 220.00

Finnes det profeter utenfor Midtøsten, og hvem er i så fall disse? Hvem kan kalles for en profet? Hva var Abrahams rolle i spredningen av monoteisme i Egypt i tiden før Moses, Josef og faraoene? Hvilke forskjeller finnes mellom profethistoriene i Koranen og i Bibelen? Hva var Josefs rolle i Egypt, og bakgrunnen for hans høye posisjon blant israelittene? Hva diskuterte Moses med farao, og hvorfor oppsto det konflikt mellom dem? Hvilke profeter blir ikke nevnt i Bibelen? Denne boken belyser blant annet disse spørsmålene, og andre ukjente profethistorier.

 

Pris: 220 kr

Format: E-Bok/PUB

ISBN: 978-82-995920-8-6

Antall sider: 206

Språk: Bokmål

Utgivelsesår: 2023